Geschäftsleitung

 

Ivan Brügger SSB

Ivan Brügger  
Vorsitzender der Geschäftsleitung
ivan dot bruegger at sks dot clientis dot ch

 
 
Amatus Sturny SSB

Amatus Sturny  
Mitglied der Geschäftsleitung 
amatus dot sturny at sks dot clientis dot ch

 
 
Yvonne Robatel SSB

Yvonne Robatel  
Mitglied der Geschäftsleitung 
yvonne dot robatel at sks dot clientis dot ch